Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
651975
od 28 listopada 2008

BIP wersja 2.0


SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRODNICY

Wyświetl większą mapę
 
 

Informujemy, że od dnia

01 stycznia 2015r. obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy, wymagająca korzystania z systemu informatycznego „Syriusz” będzie się odbywać w godzinach od 08.00 do 14.00

 

...........................................................................................................................................................

Powiatowy Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności za oferty pracy kopiowane i nieaktualizowane przez inne portale internetowe

..................................................................................................................................................................................................

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

19524 - infolinia płatna - opłata za połączenie lokalne

www.zielonalinia.gov.pl

Infolinia dla klientów urzędu pracy 19524*

* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg    taryfy operatora

Uwaga!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

...............................................................................................................................................................................

SZKOLENIA!

TWOJA SZANSA NA DOBRĄ PRACĘ

 

- Jesteś osobą bezrobotną?

- Nie posiadasz kwalifikacji zawodowych?

- Chcesz zdobyć nowe uprawnienia aby sprostać wymaganiom 
   pracodawców?

 

Zapytaj o możliwość skierowania Cię na szkolenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy. Oferujemy m.in.:

- nieograniczony wybór kierunków szkoleń;

- finansowanie kosztów szkolenia, na które zostaniesz skierowany;

- stypendium szkoleniowe;

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, które odbywa się poza
   miejscowością, w której mieszkasz.

 

Warunkiem skierowania na szkolenie jest uwzględnienie go w Twoim Indywidualnym Planie Działania oraz uzasadnienie jego celowości. Przygotowując uzasadnienie zapoznasz się z rynkiem pracy i wybierzesz taki kurs, po którym rzeczywiście będziesz miał szansę na pracę. Uchroni Cię to przed ukończeniem nieprzydatnego szkolenia.

 

Sam decydujesz, jaka będzie Twoja przyszła praca.

 

ZAPRASZAMY!

.................................................................................................................................................................................

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy od 01.08.2014 r. do 30.06.2015r. realizuje

projekt  „Doświadczenie szansą na zatrudnienie”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podziałanie 6.1.1 PO KL.

.

 

 

            Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 30 osób bezrobotnych (w tym 18 kobiet) z powiatu brodnickiego poprzez objęcie ich usługami i instrumentami rynku pracy.

 

            Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy, będące poniżej 25 roku życia z kategorii NEET
(tj. osoby, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu).

            W projekcie preferowane są osoby długotrwale bezrobotne oraz z terenów wiejskich.

Projekt zakłada udzielenie  30 uczestnikom  następujących form wsparcia:

O Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz utworzenie / zaktualizowanie Indywidualnego Planu Działania,

O Staż,  trwający do 6 miesięcy (w okresie od listopada 2014r. do kwietnia 2015r.), zapewniający zatrudnienie na okres minimum 3 miesięcy, dla co najmniej 45% uczestników, którzy zakończą udział w projekcie.

................................................................................................................................................................Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, że pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy i  przystąpił do realizacji

 

programu aktywizacji bezrobotnych do 30 roku życia

           

W ramach programu przewidziano udzielenie wsparcia dla 40 osób bezrobotnych poprzez finansowanie poniższych form wsparcia:

O  Bony stażowe dla 20 osób bezrobotnych, stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu stażu przez okres 6 miesięcy.

Środki w ramach bonu stażowego przeznacza się na sfinansowanie:

·        wypłaty stypendium przez okres 6 miesięcy;

·         kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu;

·         kosztów niezbędnych badań lekarskich/ psychologicznych.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy po zakończeniu stażu, przysługuje jednorazowa premia w wysokości 1 500 zł.

O Bony szkoleniowe dla 20 osób bezrobotnych, stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia), które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia tj.:

·        kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;

·        kosztów niezbędnych badań lekarskich/ psychologicznych;

·        kosztów przejazdu na szkolenie;

·        kosztów zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania.

Osobie skierowanej na szkolenie przysługuje również stypendium szkoleniowe.

            Celowość wydania bezrobotnemu bonu szkoleniowego uwarunkowana jest m.in. uprawdopodobnieniem podjęcia przez niego zatrudnienia.

        Informujemy, że w lipcu br. będzie prowadzony nabór osób do projektu spośród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Brodnicy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu:

ul. Żwirki i Wigury 3

tel. 56  6970681   lub     56 4984903

(pokój nr 10, 18, 19  - I piętro)

...............................................................................................................................................................................................

Informacja dotycząca poczty elektronicznej

 

Informuje się, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję przesyłaną w formie

elektronicznej, która nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 13.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz adres osoby, od której pochodzi, przedmiot sprawy, której dotyczy (żądanie).  

 


Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".