Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
698616
od 28 listopada 2008

BIP wersja 2.0


SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRODNICY

Wyświetl większą mapę
 
 

Informujemy, że od dnia

01 stycznia 2015r. obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy, wymagająca korzystania z systemu informatycznego „Syriusz” będzie się odbywać w godzinach od 08.00 do 14.00

..........................................................................................................................................................

 

                                                                 

Informujemy, że uczestnicy zakwalifikowani w 2015r. do projektu

"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"

będą mogli składać wnioski

o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy, ul. Żwirki i Wigury 3, 87 – 300 Brodnica

w dniach od 21 kwietnia do 5 maja 2015 roku

Wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru lub
po terminie zakończenia naboru nie będą rozpatrywane

 

   Więcej informacji w zakładce Dotacje na firmę

...........................................................................................................................................................

Powiatowy Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności za oferty pracy kopiowane i nieaktualizowane przez inne portale internetowe

 

..................................................................................................................................................................................................

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

19524 - infolinia płatna - opłata za połączenie lokalne

www.zielonalinia.gov.pl

Infolinia dla klientów urzędu pracy 19524*

* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg    taryfy operatora

Uwaga!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

...............................................................................................................................................................................

SZKOLENIA!

TWOJA SZANSA NA DOBRĄ PRACĘ

 

- Jesteś osobą bezrobotną?

- Nie posiadasz kwalifikacji zawodowych?

- Chcesz zdobyć nowe uprawnienia aby sprostać wymaganiom 
   pracodawców?

 

Zapytaj o możliwość skierowania Cię na szkolenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy. Oferujemy m.in.:

- nieograniczony wybór kierunków szkoleń;

- finansowanie kosztów szkolenia, na które zostaniesz skierowany;

- stypendium szkoleniowe;

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, które odbywa się poza
   miejscowością, w której mieszkasz.

 

Warunkiem skierowania na szkolenie jest uwzględnienie go w Twoim Indywidualnym Planie Działania oraz uzasadnienie jego celowości. Przygotowując uzasadnienie zapoznasz się z rynkiem pracy i wybierzesz taki kurs, po którym rzeczywiście będziesz miał szansę na pracę. Uchroni Cię to przed ukończeniem nieprzydatnego szkolenia.

 

Sam decydujesz, jaka będzie Twoja przyszła praca.

 

ZAPRASZAMY!

.................................................................................................................................................................................

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy od 01.08.2014 r. do 30.06.2015r. realizuje

projekt  „Doświadczenie szansą na zatrudnienie”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podziałanie 6.1.1 PO KL.

.

 

 

            Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 30 osób bezrobotnych (w tym 18 kobiet) z powiatu brodnickiego poprzez objęcie ich usługami i instrumentami rynku pracy.

 

            Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy, będące poniżej 25 roku życia z kategorii NEET
(tj. osoby, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu).

            W projekcie preferowane są osoby długotrwale bezrobotne oraz z terenów wiejskich.

Projekt zakłada udzielenie  30 uczestnikom  następujących form wsparcia:

O Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz utworzenie / zaktualizowanie Indywidualnego Planu Działania,

O Staż,  trwający do 6 miesięcy (w okresie od listopada 2014r. do kwietnia 2015r.), zapewniający zatrudnienie na okres minimum 3 miesięcy, dla co najmniej 45% uczestników, którzy zakończą udział w projekcie.

................................................................................................................................................................
Informacja dotycząca poczty elektronicznej

Informuje się, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję przesyłaną w formie

elektronicznej, która nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 13.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz adres osoby, od której pochodzi, przedmiot sprawy, której dotyczy (żądanie).